Kontroll og svinn tjenester

Kontroll og svinntjenester for næring, offentlig og privat

Sivile og uniformerte tjenester

 Bilderesultat for red back icon

Butikk kontroll / spaning

Årlig taper bedrifter flere hundretalls millioner på svinn. Ikke alle ønsker å betale for seg. Vectrocon hjelper deg med å stoppe uærlige kunder / ansatte enten ved bruk av fysisk alarmsystem, ved bruk av uniformerte og sivile vektere eller i en kombinasjon av alle tre deler. Vi avdekker naskeri, tyveri, skadeverk og annen kriminell aktivitet. Vectrocon har ansatte som har  lang og bred erfaring med å oppdage kunder / ansatte med uærlige hensikter. Vi er godt kjent med bruk av kameraovervåkningssystem som arbeidsverktøy, i tillegg til fysisk spaning.

 

Til topp