Mobilt vakthold

Næring, offentlig og privat

 Bilderesultat for red back icon

Mobilt vakthold innebærer inspeksjonsrunde(r) av bedriftseiendom til faste eller uregelmessige tider av døgnet. Primært på kveld og / eller nattestid på hverdager / helger og bevegelig helligdager. Ved større bedrifter er det ikke uvanlig å kombinere slik løsning med låse runde tidligere på ettermiddagen, eller ved inspeksjonsrunder utført på dagtid i helger og på bevegelige helligdager. Dette kan også medføre reduksjon i forsikringspremien og har forebyggende effekt med hensyn på skadeverk, innbrudd, vannskader og branntilløp. Uniformert personell utfører kontrollrunder i tjenestebil eller til fots hvis det er formålstjenlig.

 Inspeksjon av små og store bedriftsområder 

 Innvendig inspeksjonsrunder hvor dør kontroll er en del av instruksen

Kontroll av kjørebommer og porter

 

De mest vanlige oppdrag våre vektere utfører er:

  • Lukke / låse dører, porter, vinduer, eller kontrollere at de er låst
  • Sikre at elektriske artikler som kaffetraktere og vannkokere er frakoblet
  • Å låse inn igjen glemte sensitive dokumenter i safe o.l.
  • Forebygge vannskader og tilløp til brann
  • Slå på/av alarmanlegg
  • Sjekke ID av påtrufne personer
  • Bortvise uvedkommende
  • Sørge for frie rømningsveier

 Vekter kan også utføre kundespesifikke gjøremål som er fastsatt på forhånd.

 

Generelt utdrag av våre bedriftkunder

 

Til topp