Arrangementsikkerhet

Arrangement sikkerhet for næring, offentlig og privat

 Bilderesultat for red back icon

Små eller store arrangement !

Vectrocon har lang erfaring med sikkerhetsarbeid i forhold til både store og små arrangementer. Vectrocon kan stille med vektere, ordensvakter, sanitetspersonell og brannvernpersonell. For å lykkes med slike arrangementer har vi tro på at dialog og samarbeid er en viktig ingrediens. Vi sørger derfor for å holde tett kontakt med politi, brannvesen og andre offentlige etater, med møter i forkant, underveis og med oppsummeringsmøte i etterkant. I tillegg er det viktig med riktig bemanning og erfaring.  Vi tar på oss oppdrag over hele Norge. Siden kravene til arrangør hele tiden blir strengere, vil det ofte være en fordel å la din sikkerhetsleverandør ta seg av den praktiske gjennomføringen. Da kan arrangør konsentrere seg om selve driften.

 

Planlegging og montering av kø system

                                        
Streif kontroll av området


 
Scene / pit vakthold

Kjøretøy / akkrediterings kontroll 

 

 

 

Til topp