Stasjonært vakthold

Næring, offentlig og privat

Stasjonært vakthold betyr at Vekter(e) oppholder seg på et bestemt sted eller område (statisk vakthold) i henhold til instruks / avtaleverk som er gjort med oppdragsgiver.

 

Eksempler på stasjonærvakt oppdrag:

Arrangement-sikkerhet
Byggeplass-vakthold
Branntomt ettersyn
Forsikrings oppdrag
Ordensvakt/Vekter oppdrag
Resepsjons tjeneste

 

 

 

Til topp