Vi har lang erfaring med sikkerhetsarbeid i forhold til både store og små arrangementer.
Vi kan stille med vektere, ordensvakter, sanitetspersonell og brannvernpersonell.

For å lykkes med slike arrangementer har vi tro på at dialog og samarbeid er en viktig ingrediens.
Vi sørger derfor for å holde tett kontakt med politi, brannvesen og andre offentlige etater, med møter i forkant, underveis og med oppsummeringsmøte i etterkant.
I tillegg er det viktig med riktig bemanning og erfaring.
  
Vi tar på oss oppdrag over hele Norge.
Siden kravene til arrangører hele tiden blir strengere, vil det ofte være en fordel å la din sikkerhetsleverandør ta seg av den praktiske gjennomføringen. Da kan arrangør konsentrere seg om selve driften.

Som selskap har vi evnen og erfaringen til å utarbeide sikkerhetsplan med tilførende ROS analyse, beredskap og evakuerings planverk.

Kontroll og svinntjenester for næring, offentlig og privat

les mer

Næring, offentlig og privat

les mer

Arrangement sikkerhet for næring, offentlig og privat

les mer

For vakthold med fokus på alkoholservering

les mer

Sentervakthold for næring og privat

les mer
Til topp