LEDSAGERKURS (LIVVAKT)

Ledsagerkurs gjør deg i stand til å arbeide med personsikkerhet.
Det være seg kjendiser eller andre mennesker som trenger beskyttelse.

For å kunne ta ledsagerkurs er det et krav om at du har bestått vekterkurs.
Kurset har høy intensitet og det anbefales at du har normal fysisk form eller bedre.
Store deler av undervisningen foregår ute i felt og på ulike opplæringsbaner og gjenspeiler de utfordringer man kan oppleve som ledsager i Norge.

Kurset går over 8 dager, fordelt på to langhelger.

Kursstart:

Sommeren 2024
Tid: 0900 – 2100

Pris: 32.000.-
Inkluderer alt opplæringsmateriale, samt frokost, lunsj og middag under alle kursdagene.
Oppmøtested alle dager: Selma Ellefsens vei 10 0581 Oslo

Faginnhold
Bransjeinformasjon – Jus – Risiko og trusselvurdering – Kartlegging – Teknisk og fysisk sikring – Planlegging og taktikk – Selvforsvarsteknikker – Branninnsats Førstehjelp – Taktisk bruk av kjøretøy – Sambandslære

Eksamen
Totalt 7 timer
Eksamen er 3 delt:

– Teoretisk eksamen 50 spørsmål
– Prosjekteringsoppgave
– Fysisk gjennomføring av prosjektoppgave med 3 ukjente problemstillinger som skal løses underveis

Betalingsvilkår
Vi har ulike nedbetalingsløsninger. Dette avklares direkte med instruktør.
Kurset må være betalt i sin helhet før eksamen kan gjennomføres, om ikke annen betalingsløsning er valgt.