Konflikthåndtering

Ønsker å forbedre dine konfliktløsningsevner?

På kurs hos oss får du 

  • Et verktøy til vanskelige situasjoner.
  • Teknikker for å roe ned utagerende personer
  • Teknikker for å virke mindre stresset
  • Håndtering av rusede og psykisk ustabile personer 

Vi har laget et konflikthåndteringssystem bygget på 6 moduler. Det holdes modulkurs to ganger i året.

Når du deltar på det første kurset, så er du på modul 1.
Deretter fortsetter på modul 2, 3 også videre.
Siden vi holder to kurs i året, tar det minst 3 år på å gå igjennom alle 6 moduler.

Vi har lagd dette systemet for sikkerhetsbransjen og personer som trenger kunnskap innen fysisk konflikthåndtering.
Veldig mange trener IKKE selvforsvar til daglig. Tiden strekker ikke til, eller interessen mangler. Mange av selvforsvarsystemene er heller ikke beregnet for konflikthåndtering i yrkessammenheng.
Vi har derfor lagd et system som gir deg nødvendig konflikthåndteringsverktøy for de utfordringer du kan møte som vekter. 

Siden vårt system består av flere moduler, kan du vedlikeholde og videreutvikle dine kunnskaper over flere år frem i fremtiden. Og det etter ditt tempo og interesse.  

Hver modul er basert på 2 dager med trening. Kursene holdes i helger.
Kl. 11:00-1600.

Pris pr. modul:
1.800.-

Hva vil du lære?
Verbal konflikthåndtering – Taktisk posisjonering – Forsvar mot ulike angrep – Eskorteteknikker – Kontrollgrep – Nedleggelse – Pågripelsesteknikker

Teknikkene har økende vanskelighetsgrad for hver modul.
Det kreves ikke noe mer personlig kunnskap enn normal fysisk form.
 

Vårt 2-timers kurs i fysisk konflikthåndtering er ideelt for de som har tatt vekterkurs, og ønsker å videreutvikle sine ferdigheter. Kurset inkluderer eskortetjeneste og teknikker for nedleggelse av motstandere.

Vi tilbyr også et 2-dagers kurs i fysisk konflikthåndtering som inkluderer en håndjernsdel. Dette kurset kan avholdes på din arbeidsplass, og opptil 10 personer kan delta. Pris per deltaker er NOK 2300.

Vårt 3-timers kurs i konflikthåndtering uten fysisk kontakt er en flott mulighet for grupper på opptil 63 personer. Her vil du lære teori og praktiske ferdigheter som vil hjelpe deg å håndtere vanskelige situasjoner på en trygg og effektiv måte.

Du trenger ingen spesielle kvalifikasjoner for å delta på våre kurs. Du vil lære en rekke ferdigheter, inkludert taktikker for å håndtere ubehagelige situasjoner, kroppsspråk, og kommunikasjon med personer som er ruset. Vi vil også lære deg nedleggelsesteknikker i praksis og hvordan du kan få overtaket i en konflikt og gå seirende ut av den med stoltheten i behold.

Våre kurs er åpne for både menn og kvinner, og vi vil lære deg hvordan du kan kommunisere effektivt med begge kjønn. Hvis du er interessert i å lære mer om våre kurs, vennligst kontakt oss for priser og mer informasjon.

 

 

 

Hvem passer dette kurset for? 

Hotell ansatte, resepsjonister, sjefer og vektere

Ofte folk som tar vekterkurs Dette er fort et påbygg for vekterutdannede. 
2 timerskurs som inneholder eskortetjeneste
De blir lagt i bakken og 

Fysisk konflikthåndtering. 
Når det er 

Fysisk konflikthåndtering er et kurs Inneholder håndjernskurs. 
2 dagers kurs. 
Det skjer her på huset (helst) 
2300 pr kursdeltaker. 
Maks 10 deltakere. 

Konflikthåndtering uten fysikk erlig. 
3 timerskurs på kveldene.
Her kan vi ta maks 63 personer eller fler.

(((((     Be om pris  modellen og telefon som konvertering      )))))

Hva koster det?

hvor lang tid tar det
– en kveld? 2 dager? 

hvorfor skal man trenge dette og hvilken nytte vil det utgjøre for.

hva lærer man
– Teori
– Praksis? 

hva trenger man av kvalifikasjoner først?
Ingen forkunskaper.

 

Hva lærer man?

 

Du lærer blandt annet. 

Du får et kurs som fungerer som et verktøy i vanskelige situasjoner.
Du lærer taktikker som vil hjelpe deg å håndtere ubehagelige situasjoner. 
Kroppsspråk.
Tegn og symptomer på narkotika. 

Hvordan du selv blir oppfattet. 

2 ører og en munn.
Komunikasjon med rusede mennesker- ja

Nedleggelsesteknikker i praksis – ja
Hvordan du kan få overtaket i en konflikt og gå seirende ut av den med stoltheten i behold. 
Hvem er kunden her?
Damer Menn?

ikke overvekt av kjønn.

legge vekten til fordeling mot 2 grupper mennesker når vi komuniserer. 

Fysisk konflikthåndtering (innehoder håndjernskurs) 

Håndjernskurs er separat. 

 

I Vectrocon har vi samlet lang erfaring innen konflikthåndtering fra ulike arbeidsmiljøer.
Våre kurs kan skreddersys for den enkelte deltaker og ulike institusjoner.

Arbeidsmiljøloven setter krav til at de ansatte har nødvendig opplæring og kompetanse for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver og ivareta egensikkerhet.
Gjennomført kurs gir slik dokumentasjon i henhold til interne HMS krav.