Aldersgrense på byen

Etter en dom i Oslo Tingrett er det nå igjen nye regler for aldersgrense på byen. Den 20/10 – 2023 ble det konkludert med at det ikke er lenger er ulovlig for utelivet å selv bestemme aldersgrensen så lenge den følger sjenkelovens minimumsgrense på 18 eller 20 år. 

Om du er 22 år og nå ikke kommer inn på et utested med 25 årsgrense er dette fult lovlig. Ordensvaktene følger kun utestedets regler om å holde alderen på klientellet høyt, noe som er til både utestedet og samfunnets beste.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

Dørvakta smiler til gjest som mener aldersgrensen på byen er 20 år.

Fører til mindre vold

Å lære seg å drikke inkluderer å lære seg evnen til å velge sine kamper når beruset og det er ikke til å komme bort ifra at denne kunskapen tiltrer med alderen.

For oss ordensvakter merker vi en markant økning i vold og uro på utesteder med 20 årsgrense sammenlignet med steder der klientellet er over 25. Med uro mener vi at jentene blir kravstore mens gutta lettere blåser seg opp. Når folk oppfører seg bedre blir det et lavere konfliktnivån, noe som igjen fører til færre voldshendelser. Selvbestemt aldersgrense har til info blitt praktisert siden tidenes morgen i utelivet og bærer en viktig funksjon i samfunnet.

Derfor kan utestedet nå selv bestemme aldersgrense på byen

Det har i noen få år vært ulovlig å sortere klientell på alder i utelivet, men etter en fersk tingrettsdom der et utested i Hamar vant over diskrimineringsnemdas dom av 2020 er det derfro nå avgjort rettslig at det igjen er utestedets fulle rett til å selv bestemme hvilken alder man ønsker på klientellet. 

Trenger du ordensvakter til ditt utested?

Økt alder fører til økt omsetning

Jo eldre klientell et utested har, jo mer tjener utestedetet pr gjest. Den enkle grunnen er fordi 18 åringer generelt er mindre etablerte og har derfor også mindre penger. Med et yngre klientell øker også behovet for fler ordensvakter og slitasjen på ansatte. Derfor vil kostnadene samtidig øke som omsetningen går ned.

Generelt synes man etter fylte 30 at energinivået til en 20 åring blir for uvoksent. Slipper man til 20 åringene på et utested forlater de eldre. Når de med mest penger finner nye steder uteblir også omsetningen for utestedet naturlig nok.

De avgjørende dommene

Det har historisk alltid vært lov til å aldersdiskriminere i utelivet, men i 2020 konkluderte diskrimineringsnemda med at dette var ulovlig da en 22 åring fikk medhold i en episode der han som 22 åring ikke kom inn på et 23 års sted. Nå 20/10 – 2023 avgjorde tingretten derimot at utesteder har lov til å selv bestemme hvilken aldresgrense de ønsker på sitt utested da en utelivseier i Hamar bringte saken opp til Tingretten og vant mot diskrimineringsnemdas avgjørelse.

Om du ønsker å lese hele dommen kan du klikke på denne lenken. 

https://lovdata.no/dokument/TRSIV/avgjorelse/tosl-2023-59422

Dette er aldersgrensene i utelivet

Vi opererer i hovedsak med 2 aldersgrenser i Norge på 18 og 20år. På steder med 18 årsgrense er det kun lov til å servere alkohol opp til 22 prosent. Utesteder som har 20 årsgrense og oppover har lov til å servere sprit på opp til 60%. Det er også opp til utestedet selv om de ønsker å heve grensen over 20 år for eksempel 25 for å øke snittalderen på klientellet. Du vil derfor finne utesteder i Norge som har 30 årsgrense.