ARRANGEMENT SIKKERHET

Fra klassetreffet til festivalen 10.000 +

Vi kan bistå med: 
Prosjektering - Sikkerhetsledelse - Utførelse

  • Trafikk 
  • Crowd management
  • Ro og orden
  • Periferisikring
  • Scenesikkerhet 
  • Skjenkekontroll
Til topp