ARRANGEMENT SIKKERHET

Næring , offentlig og privat

Vectrocon har lang erfaring med sikkerhetsarbeid i forhold til både store og små arrangementer. Vectrocon kan stille med vektere, ordensvakter, sanitetspersonell og brannvernspersonell. For å lykkes med slike arrangementer har vi tro på at dialog og samarbeid er en viktig ingrediens. Vi sørger derfor for å holde tett kontakt med politi, brannvesen og andre offentlige etater, med møter i forkant, underveis og med oppsummeringsmøte i etterkant. I tillegg er det viktig med riktig bemanning og erfaring.  Vi tar på oss oppdrag over hele Norge. Siden kravene til arrangør hele tiden blir strengere, vil det ofte være en fordel å la din sikkerhetsleverandør ta seg av den praktiske gjennomføringen. Da kan arrangør konsentrere seg om selve driften.

 

 

Til topp