Kvalitetskontroll

Vi velger å stole på at leverandører oppfyller sin del av avtalen. Men er vi sikker på at vi får den leveransen vi betaler for?
Å ha kontroll betyr at vi tar oss tid til å ta stikkprøver for å verifisere at leveransen er som forventet.

Vi i Vectrocon har lang erfaring med å etter-kontrollere ulike leveranser en kunde har avtale om.
Det være seg kontroll av mottatte varer, kontroll av andre vaktselskap sine leveranser og ulike tjenester som man har bestilt.

Vi utfører også rådgivning og kartlegging og bistår med systemutvikling som kan redusere svinn.

Til topp